duckductile

duckling (English) [ IPA: ˈdəklɪŋ ASM: ডাকলিং]
Contributed by: Atul Ch. Kakoti on 2009-08-26
1. Bird(Common Noun-Common) The juvenile or young one of a duck. কণীৰ পৰা ফুটি ওলোৱা হাঁহৰ পোৱালী৷