enchiridionencircled

encircle (English) [ IPA: ɪnˈsərkəl ASM: এনচাৰ্কল]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-11-22
1. (Verb-Trans.) To surround/enclose something or somebody completely in a circle. কিহবাক বা কাৰোবাক সকলো দিশৰে পৰা কেনিও আতৰি,পলাই যাব নোৱাৰাকৈ বন্ধ কৰা৷