forgivingfork

forgotten (English) [ IPA: fərˈgɑtən ASM: ফৰগটেন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-03-02
1. (Verbal Adj.) which has not been remembered যাক পাহৰি যোৱা হৈছে