global warmingglobe

globalization (English) [ IPA: ˌgloʊbələˈzeɪʃən ASM: গ্লবেলাইজেচন]
Contributed by: MRINAL JOTI DEKA on 2007-03-13
1. (Abstract Noun) The increase or expansion of trade by various companies around the globe বিভিন্ন কোম্পানীৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰসাৰ