ja aseja.a

ja-e (Karbi) [ Roman: ja e]
Contributed by: Caroline Kropi on 2010-03-01
1. (Material Noun-Neuter) rocking bed for infants
English: cradle,
Khasi: ba kynoi,
Meeteilon: naoshum,
Karbi: eya, ja-e, linglang,
Dimasa: geiji, gijee