jingaijingba

jingang (Mising)
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-05
1. (Verb-Trans.) to fall, drop, or descend gradually to a lower level ক্ৰমান্বয়ে তললৈ বহি বা সোমাই যা
English: sink,
Assamese: দাব্, বহি যা, ভিৰ খা,
Mising: jingang, obut, oyut,
Nagamese: duba