ka jingiapynika jingiathuhkhana

ka jingiarap (Khasi) [ Roman: ka.jing.ia.rap]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-13
1. (Abstract Noun) easing of a burden or distress, such as pain, anxiety, or oppression. বেদনা, মানসিক অশান্তি বা অত্যাচাৰৰ দৰে বোজা বা দুৰ্দশা কম কৰা