ka jingkmenka jingkren

ka jingknia (Khasi) [ Roman: ka.jingk.nia]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-15
1. (Abstract Noun) something conceded or relinquished or the act of doing so. সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি বা বিসৰ্জন দিয়া অথবা তেনে কৰা কাৰ্য্য।