ka jinglornika jingma

ka jinglut (Khasi) [ Roman: ka.jing.lut]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-17
1. (Abstract Noun) money spent to perform work and obtain a service কোনো কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে বা কোনো সেৱা লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ধন