ka jingmut durka jingngeit

ka jingmynsaw (Khasi) [ Roman: ka.jing.myn.saw]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-05
1. (Abstract Noun) A possible existence of a situation capable of causing harm. It has not affected anybody yet, but has been speculated. হানি কৰিবৰ ক্ষমতা থকা এক সম্ভাব্য অৱস্থা| ই এতিয়ালৈকে কাৰো কোনো হানি কৰা নাই, কিন্তু তেনে কৰিব পাৰিব বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে|