ka jingsnengka jingsniew

ka jingsngewbha (Khasi) [ Roman: ka.jing.sngew.bha]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-06
1. Emotions-Expressions(Abstract Noun) the state of joy, pleasure, satisfied. আনন্দিত, আমোদিত বা সন্তুষ্ট হোৱা অৱস্থা