ka jingtapka jingtei

ka jingteh (Khasi) [ Roman: ka.jing.teh]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-03
1. (Abstract Noun) a number of individual entities/persons working together with common purposes or opinions who support one side of a dispute, question, debate, etc. বহুতো ব্যক্তিয়ে উমৈহতীয়া মতামত বা উদ্দেশ্যেৰে একেলগে কাম কৰা, যি কোনো বিবাদ, প্ৰশ্ন বা বিতৰ্ক আদিৰ এটা ফাল সমৰ্থন কৰে৷

Contributed by: Himasri Das on 2023-06-11
2. (Abstract Noun) tangled hair, intertwined or matted roots চুলি আদি আউল বা গাঠি লগা

Contributed by: Himasri Das on 2023-06-05
3. (Material Noun-Neuter) any written obligation under seal. কোনো দায়-দায়িত্ব সম্পৰ্কে মোহৰযুক্ত লিখিত নথি|
English: bond,
Assamese: খত, তমছুক,
Khasi: ka jingteh,
Garo: kaani,
Bangla: বন্ড