ka jingthokka jingtuh

ka jingtrei (Khasi) [ Roman: ka.jing.trei]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-11
1. (Abstract Noun) the work done by sb, esp. in return of money and other compensation কোনোৱে কৰা কাম, বিশেষকৈ ধন বা আন ক্ষতিপূৰণৰ বিনিময়ত

Contributed by: Himasri Das on 2023-07-24
2. (Abstract Noun) The activity one does for living or earning ধন আৰ্জি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ বাবে কৰা কাম-কাজ