ka lyngkorka lynter

ka lynnong (Khasi) [ Roman: ka.lyn.nong]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-06
1. (Abstract Noun) one part of a big book/report কোনো কিতাপ বা প্ৰতিবেদনৰ কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত লিখা অংশ