kaikai kimi
kai alamo (Karbi) [ Roman: kai a la mo]
1. (Abstract Noun) narration of the life of a person
এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বৰ্ণনা