kaikai kimi

kai alamo (Karbi) [ Roman: kai a la mo]
Contributed by: Caroline Kropi on 2010-03-03
1. (Abstract Noun) narration of the life of a person এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বৰ্ণনা