kheitkhejur
kheitiri (Karbi)
1. (Proper Noun-Masculine) the head of a family
English: House Head,
Karbi: kheitiri,