khonggaobikhongna chatpa

khongkai (Dimasa)
Contributed by: Uttam Bathari on 2009-09-09
1. (Material Noun-Neuter) a bamboo hook for gathering grains in straw. মৰণা মাৰোঁতে শস্য গোটাবলৈ বা লুটিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা আগ বেঁকা এডাল মিহি,দীঘল বাঁহ ৷