kulaikulat

kular (Khasi) [ Roman: ku.lar]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-05
1. (Verb-Trans.) to promise seriously and publicly to do something কোনো বিষয়ত আন্তৰিকতাৰে তথা ৰাজহুৱাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দে; কোনো কাম কৰাৰ সঙ্কল্প ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰ্