look-chailoom

looking (English) [ IPA: ˈlʊkɪŋ ASM: লুকিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-01-28
1. (Abstract Noun) the act or power of sensing with the eyes চকুৰে লাভ কৰা ইন্দ্ৰিয়ানুভূতি বা চকুৰ সংবেদন ক্ষমতা