nangnanga gita

nang hiar (Khasi) [ Roman: nang.hiar]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-06
1. (Verb-Trans.) to become small or less in size or quantity আকাৰ বা পৰিমাণত সৰু বা কম হোৱা