nangrimgiminNangtum

nangta (Khasi) [ Roman: nang.ta]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-16
1. (Conjuction) In that case or as a consequence. পূৰ্বৰ কোনো এটা চৰ্ত পূৰ অথবা অপূৰ্ণ হ’লেহে; তেনে অৰ্থত ৷