Parshvanathaparsley

parsing (English) [ IPA: ˈpɑrsɪŋ ASM: পাৰচিং]
Contributed by: নৱনাথ চহৰীয়া on 2011-10-19
1. Language-Linguistics(Verbal Noun) The act of providing detailed description of each word in a sentence. বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো পদৰ বিশেষ বিৱৰণ বা পৰিচয় দিয়া কাৰ্য
English: parsing,
Assamese: পদান্বয়