perturbationperu

perturbed (English) [ IPA: pərˈtərbd ASM: পাৰ্টাৰ্বড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-28
1. (Verbal Adj.) mentally hurt due to some reasons. কোনো কথাৰ বাবে মনত বেজাৰ পোৱা।