picturizationpidgin

pidang (Mising) [ Roman: pi.dang]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-29
1. (Verb-Trans.) make way into something; to go or come in; come or gain admission into a group কিহবাৰ ভিতৰলৈ যোৱা বা অহা; এটা দল বা সমষ্টিৰ মাজলৈ যোৱা বা ভৰ্ত্তি হোৱা
English: enter, penetrate, probe,
Assamese: ঢুক্, পশ্, প্ৰৱেশ কৰ্, সুমা, সোমা,
Bodo: सो, सोसन, हाब,
Mising: degang, durang, gvanam, ikki, pidang,
Khasi: peit, rung,
Garo: napa,
Meeteilon: chngba,
Nagamese: ghosi,
Dimasa: hub, sang