pot cheiDONATE pot yonba

pot chei thugaiba (Meeteilon) [ Roman: pot-chei-thu.gai.ba]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-03-01
1. (Verb-Trans.) to deliberately damage, destroy or spoil roads,machines, transport, hospitals etc. to prevent an enemy or to protest about something কাৰোবাৰ আগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বা শতৰুক বাধা দিবলৈ বা তেওঁলোকৰ লোকচান কৰিবলৈ জানি বুজি বাট পথ, দলং, যাতায়ত ব্যৱস্থা, চিকিৎসালয় আদি ধ্বংস কৰা৷