pynduhpynheh

pynduh noh (Khasi) [ Roman: pyn.duh.noh]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-28
1. (Verb-Trans.) to express utter disapproval of তীব্ৰ বেয়া পোৱা ভাৱ প্ৰকাশ কৰা