Riyadhriyaobah

riyao (Dimasa)
Contributed by: Uttam Bathari on 2009-03-21
1. (Verb-Intran.) to move through water by propelling the body using limbs, fins or tail হাত-ভৰি, ফান বা নেজ ব্যৱহাৰ কৰি পানীত শৰীৰটো আগুৱাই নিয়া