shumaangshun shun

shun (English) [ IPA: ˈʃən ASM: চান]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-30
1. (Verb-Trans.) to keep away from (a place, person, object, etc.), from motives of dislike, caution, etc. তুচ্ছ বা হীন বুলি ভাবি অথবা বেয়া পাই ত্যাগ কৰ্।

shun (Khasi) [ Roman: shun]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-06
2. (Verb-Trans.) the hate or dislike something or someone কাৰোবাক বা কিহবাক অতিকৈ বেয়া পা৷