snamDONATE snappiness

snap (English) [ IPA: ˈsnæp ASM: স্নেপ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-11-23
1. (Verb-Intran.) to take a photograph with a camera কেমেৰাৰ সহায়ত প্ৰতিচ্ছবি লোৱা
English: snap,
Assamese: ফটো তোল্

Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-27
2. (Verb-Trans.) to reprimand by uttering sharp words কটু কথা কৈ কাৰোবাক সমালোচনা বা ককৰ্থনা কৰ্