thei theitheibong

theiamna (Mizo (Lushai)) [ Roman: thei.am.na]
Contributed by: Himasri Das on 2023-04-30
1. (Abstract Noun) power or talent to do some task কোনো কাৰ্য্য কৰিব পৰা শক্তি বা গুণ