wranglerwrap

wrangling (English) [ IPA: ˈræŋgəlɪŋ ASM: ৰাঙলিং]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-04-16
1. (Verbal Noun) An instance of intense argument. নিজৰ মত সাব্যস্ত কৰিবলৈ কৰা মিছা তৰ্ক ।
English: wrangling,
Assamese: বিতণ্ডা