Hirjumehirsute

Hiroshima (English) [ IPA: ˌhɪrəˈʃiːmə ASM: হিৰচিমা]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-12-23
1. (Proper Noun-Neuter) a city in Japan. The first atom bomb was dropped here. জাপানৰ এখন মহানগৰ৷ প্ৰথম আনৱিক বোমা ইয়াত পেলোৱা হৈছিল৷