Dictionary entry: Hiroshima(Language: English; IPA: ˌhɪrəˈʃiːmə; Assamese: হিৰচিমা)


Meaning 1:(Proper Noun) a city in Japan. The first atom bomb was dropped here.
জাপানৰ এখন মহানগৰ৷ প্ৰথম আনৱিক বোমা ইয়াত পেলোৱা হৈছিল৷
Space to image of Hiroshima
2006 - 2022 © Xobdo.org