kshaidktah

Kshatriya (English) [ IPA: ˈkʃætriːə ASM: ক্ষত্ৰীয়]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2009-05-05
1. (Common Noun) according to the old Varnasrama classification of Hindu society,a man of the second or military class of the society. হিন্দুৰ বৰ্ণশ্ৰম ধৰ্ম অনুসৰি কৰা প্ৰাচীন সামাজিক শ্ৰেনী বিভাগ মতে ৰাজ্য শাসন,দেশ ৰক্ষা আদিৰ দায়িত্বত থকা লোক ।