ningshingbaningtamba

Ningshingna (Meeteilon) [ Roman: ning.shing.ba]
Contributed by: Abdul Hamid on 2010-03-08
1. (Verb-Trans.) Act of remembering or bringing back to memory পুৰণি বা আগেয়ে হৈ যোৱা ঘটনা বা কথা মনলৈ আন্