rebutrecede

recall (English) [ IPA: rɪˈkɔl ASM: ৰিকল]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2007-03-30
1. (Verb-Trans.) Act of remembering or bringing back to memory পুৰণি বা আগেয়ে হৈ যোৱা ঘটনা বা কথা মনলৈ আন্