Bruneibrush fire

brush (English) [ IPA: ˈbrəʃ ASM: ব্ৰাচ]
Contributed by: Moon Deka on 2006-05-20
1. Visual Art(Material Noun-Neuter) a brush for applying paint চিত্রকৰ বা খনিকৰে মূৰ্ত্তি আঁকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যতন ।