bunbunch

bun kam (Khasi) [ Roman: bun.kam]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-13
1. (Verb-Trans.) to place somebody on a official position. কোনো ব্যক্তিক আনুষ্ঠানিক পদবীত সংস্থাপিত কৰা।

Contributed by: Himasri Das on 2023-06-24
2. (Verb-Intran.) to speed up the rate of doing something কিবা কাম খৰকৈ কৰিবলৈ লোৱা