Calabash TreeCalamus rotang

calamity (English) [ IPA: kəˈlæmətiː ASM: কেলামিটি]
Contributed by: Prasenjit Khanikar on 2006-08-30
1. (Abstract Noun) A situation or condition of wide physical damage and destructions (may be caused by man, nature or animal or such other factors) প্ৰাকৃতিক কাৰণত হোৱা বা মানুহ বা জন্তুৱে বিশদভাৱে কৰা ঘৰ-দুৱাৰ,ৰাষ্টা-ঘাট-দলং, খেতি-বাতি আদিৰ হানি