cheaterchebeng

chebam (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2010-02-08
1. (Verb-Trans.) to cling closely, especially by holding by hands. হাতেৰে ধৰি ইজনে সিজনৰ গাত লাগি মৰম বা বাৎসল্য প্ৰকাশ কৰ্।