chekimoChekk

chekip (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-01-18
1. (Verb-Trans.) To hold something string with one's hand. হাতেৰে কোনো বস্তু নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আন্।