ching.chaaching.chetani

ching.cheta (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-06-27
1. (Abstract Noun) The emition or reflection of strong light sparingly. উজ্জ্বল পোহৰ হঠাতে জিলিকি উঠা।