shimbarishin nian

shimmer (English) [ IPA: ˈʃɪmər ASM: চিমাৰ]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2011-03-05
1. (Abstract Noun) The emition or reflection of strong light sparingly. উজ্জ্বল পোহৰ হঠাতে জিলিকি উঠা।

Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-02-16
2. (Verb-Intran.) to shine with a soft light that seems to quiver. কঁপি থকা যেন লগা পাতলীয়া পোহৰ দেখুওৱা৷