chiselachiseller

chiselerus (English) [ IPA: ˈtʃɪzələr ASM: চিজ্‌লাৰ]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-04-15
1. (Common Noun-Common) a person who makes deceitful pretences. যি ব্যক্তিয়ে প্ৰবঞ্চনা কৰে বা মিছা ভাও দি আনক ঠগে|