Deed of Settlementdeep

deem (English) [ IPA: ˈdiːm ASM: ডিম]
Contributed by: Rituraj Saikia on 2006-09-08
1. (Verb-Trans.) to view, think in a certain way এক নিৰ্দ্দিষ্ট ধৰণে ভবা বা ধাৰণা কৰা