diyukDjibouti

dizziness (English) [ IPA: ˈdɪziːnəs ASM: ডিজিনেচ]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2010-04-12
1. (Abstract Noun) feeling as if everything is turning round and being unable to balance and about to fall down সকলো বস্তু ঘূৰি থকা যেন লগা আৰু থিৰে থাকিব নোৱাৰি মাটিত পৰি যাব খোজা অৱস্থা