ettuettum tum

ettum (Mising) [ Roman: e.tum]
Contributed by: Himasri Das on 2022-11-03
1. Anatomy(Material Noun-Neuter) pouch of skin that contains the testes অণ্ডাশয় আৱৰি থকা পাতল চালৰ টোপোলা৷