gimaangagimaani

gimaangani (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-08-07
1. (Verbal Noun) the act or phenomenon of going away from eye-sight দৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰ হৈ যোৱা কাৰ্য্য