ka dawka dewbilat

ka dawai (Khasi) [ Roman: ka.dawai]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-13
1. (Abstract Noun) any means of curing a disease কোনো বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ বা আহুকাল দূৰ কৰিবলৈ কৰা ব্যৱস্থা

Contributed by: Himasri Das on 2023-08-01
2. (Material Noun-Neuter) a substance used to cure diseases ৰোগ নিৰাময় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা দ্ৰৱ্য