ka jingjurka jingkad

ka jingjynjar (Khasi) [ Roman: ka.jing.jyn.jar]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-04
1. (Abstract Noun) A situation or condition of wide physical damage and destructions (may be caused by man, nature or animal or such other factors) প্ৰাকৃতিক কাৰণত হোৱা বা মানুহ বা জন্তুৱে বিশদভাৱে কৰা ঘৰ-দুৱাৰ,ৰাষ্টা-ঘাট-দলং, খেতি-বাতি আদিৰ হানি