kachinkachingchom

kaching-ok (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-08-14
1. Medical Science(Verb-Trans.) to eject the contents of the stomach through the mouth. পাকস্থলীৰ পৰা হজম নোহোৱা খাদ্য ওলোটাই মুখেদি বাহিৰ কৰ।